Category: Parshat Ki Tetzei

Deuteronomy 21:10-25:19

Ki Seitzei: Rabbi Abraham

By Rabbi Abraham Greenbaum Torah Reading: KI SEITZEI, Deuteronomy 21:10-25:19. Haftara: Isaiah 54:1-10. WINNING THE PEACE On first examination, our parshah, KI SEITZEI, may appear to be a collection of many apparently unrelated commandments...